Hem Disclaimer

Disclaimer

Vi vill särskilt framföra till dig som läsare att om vi publicerar information eller inlägg som du finner upprörande eller stötande att vänligen lämna denna webbplats. Sådan information kan förekomma även om det aldrig är vår avsikt att kränka någon.

Vi eftersträvar alltid, och kommer alltid att göra, att uppdatera och se till att information på Anizzco är korrekt. Trots vår strävan vill vi dock påpeka att ofullständiga eller rent utav felaktiga uppgifter kan smyga sig in. Det är ditt ansvar att noga undersöka och dubbelkolla information som du hittar på webben, oavsett var den är publicerad. Här eller på andra platser.

Alla eventuella kommentarer, åsikter och berättelser som du eventuellt kan finna på olika sidor på Anizzco (som härstammar från tredjepart) är helt och hållet tredjeparts ansvar och följaktligen har även tredjeparts fulla rättigheter till sitt material. Detta gäller såväl bilder som text och andra typer av media som du kan finna på dessa sidor. Detta betyder i klartext att vi som ägare till webbplatsen inte kan hållas ansvariga för tredjeparts åsikter, formuleringar och uttalanden. Vi censurerar inte utan lämnar alla kommentarer så som de lämnats i original, med ursprungsförfattarens egna åsikter, stavfel och andra eventuella konstigheter.

Skulle du (läsaren) av en händelse identifiera information eller material på denna webbplats som ej hör hemma här, till exempel direkt felaktig information, missledande information, falsk information och andra icke avsiktliga fel, ber vi dig här med att genast kontakta oss via e-post. Vi kan då på lämpligt sätt åtgärda problemet snarast.

Vi förebehåller oss rätten att utan kommentar eller förvarning ändra denna disclaimer.